Author Record - Gruber, Josef

Josef Gruber *1865 ✝1925
Národohospodář, právník. Pocházel z Luže u Vysokého Mýta z rodiny kožešníka. Vystudoval českou právnickou fakultu v Praze, působil jako policejní úředník a později jako úředník Obchodní a živnostenské komory v Praze. Zakládající redaktor Obzoru národohospodářského. Roku 1902 se habilitoval na pražské české právnické fakultě, roku 1907 získal profesuru na české technice a roku 1909 pak konečně na české právnické fakultě. Získal si zásluhy v různých oblastech své činnosti.