Author Record - Vážný, Jan

Jan Vážný *1891 ✝1942
Narodil se roku 1891 v Kolíně, byl synovcem soudce Františka Vážného. Po studiích na pražské české fakultě se stal soudcem. Roku 1920 se habilitoval v oboru římského práva. Stal se mimořádným profesorem v Bratislavě, posléze pak řádným profesorem římského práva v Brně. Za německé okupace se stal členem odbojové sítě ÚVOD. Byl zatčen Gestapem a odeslán do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl roku 1942 utýrán.