Author Record - Bušek, Vratislav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Vratislav Bušek *1897 +1978
Právník, zabývající se církevním právem. Pocházel z Prahy, po studiu na české právnické fakultě v Praze působil jako úředník, habilitoval se (1921), stal se mimořádným (1924) a řádným (1929) profesorem církevního práva na nové právnické fakultě v Bratislavě. Roku 1939 byl nucen Bratislavu opustit a přešel na fakultu v Brně. V letech 1941-45 byl vězněn německými okupanty v koncentračním táboře Mauthausen. V letech 1945-1948 působil na pražské fakultě, následně pak žil až do smrti ve Spojených státech amerických a účastnil se exilových aktivit.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BU%C5%A0EK_Vratislav_14.5.1897-13.6.1978