Author Record - Gruber, Josef

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Josef Gruber *1865 +1925
Národohospodář, právník. Pocházel z Luže u Vysokého Mýta z rodiny kožešníka. Vystudoval českou právnickou fakultu v Praze, působil jako policejní úředník a později jako úředník Obchodní a živnostenské komory v Praze. Zakládající redaktor Obzoru národohospodářského. Roku 1902 se habilitoval na pražské české právnické fakultě, roku 1907 získal profesuru na české technice a roku 1909 pak konečně na české právnické fakultě. Získal si zásluhy v různých oblastech své činnosti.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/GRUBER_Josef_3.11.1865-3.5.1925