Author Record - Henner, Kamil

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Kamil Henner *1861 +1926
Narodil se roku 1861 v Plzni v rodině okresního úředníka. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiu odešel k dalšímu studijnímu pobytu v zahraničí, na univerzitách v Berlíně, Gotinkách a Ženevě a učil na obchodní akademii v Praze. Na pražské české fakultě se habilitoval (1887) a byl později i jmenován mimořádným (1894) a řádným (1900) profesorem v oboru církevního práva. Tento obor v jeho české podobě svým dílem v zásadě založil a opatřil učebnicí (Základy práva kanonického). V mimořádně obtížném akademickém roce 1914/1915, naplněném rakouským pronásledováním a zastrašováním vlastních občanů, byl rektorem české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Navzdory situaci si získal popularitu veřejnosti neohroženým prohlášením, že „není moci na světě, která by mohla trvale podrobit uvědomělý národ“. Po roce 1918 se účastnil reformních prací a vyslovoval se pro odluku státu a církve. Zemřel roku 1926.

Articles Overview

Book Article
Naše právo a stát (1928) Casus perplexus
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Dvě kapitoly z právních dějin prvotní církve
Právník, 59 (1920) Odluka státu a církve
Sborník věd právních a státních, 7 (1907) Podvod při smlouvě manželské
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Právo církevní.
Sborník věd právních a státních, 3 (1903) Právo církevní.
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Concilium Tridentium.
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Dr. L. Arndts
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Dr. Simon Aichner
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Emerich Bielik
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Kalholisches Eherecht.
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Z literatury r. 1901.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Archiv für katholisches Kirchenrecht
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Encyklopaedie und Methodologie der Rechtwissenschaft
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Několik slov ku pěstění církevního práva.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Právo církevní
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Snahy o zdokonalení právnického studia.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Několik poznámek ke sporu o privilegium cleri quoad forum criminale v říši římské.