Všehrd. List československých právníků, 5 (1924). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 248 s.
Authors: Kojecký, Jiří
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KOJECKÝ, Jiří. Jiří Kojenecký: O uznání ve smyslu práva mezinárodního. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1924, svazek/ročník 5, číslo/sešit 10, s. 247-250.