Pocta podaná českou fakultou právnickou panu dr. Ant. rytíři Randovi k sedmdesátým narozeninám dne 8. července 1904. Praha: Bursík a Kohout, 1904, 653 s. (Sborník věd právník a státních, 4 (1903-04), svazek zvláštní).
Authors:
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 60; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
Papyri znějící majiteli a na řád. Pocta podaná českou fakultou právnickou panu dr. Ant. rytíři Randovi k sedmdesátým narozeninám dne 8. července 1904. Praha: Bursík a Kohout, 1904, s. 87-105.