Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 73 (1934). Praha: Právnická jednota v Praze, 700 s.
Authors: Vážný, František
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 148; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
VÁŽNÝ, František. Postavení podniků Čs. státní dráhy a Čs. pošta. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1934, svazek/ročník 73, číslo/sešit 22, s. 705-708.