Author Record - Vážný, František

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
František Vážný

List of books

Book
O ústrojí a příslušnosti soudů; 1926; Vážný, František Display

Articles Overview

Book Article
České právo, 18 (1936) Několik úvah k reformě předpisů o společnosti s ručením obmezeným
Právník, 75 (1936) Základy práva obch. společností a společenstvech též s hlediska reformy
České právo, 16 (1934) O "privilegovaných" věřitelích v konkursu
Právník, 73 (1934) Postavení podniků Čs. státní dráhy a Čs. pošta
Slovník veřejného práva československého, sv. 3 Pošta
České právo, 16 (1934) Stručný nástin všeobecných zásad nesporného řízení
Právník, 72 (1933) O právních poměrech ze skriptur
Právník, 65 (1926) O právu směnečného věřitele na úhradu
Právník, 65 (1926) Osnova směnečného zákona
Sociální revue, 6 (1925) Několik slov k ochraně autorových (původcových) práv podle dosavadního stavu a podle reformních návrhů.
Sociální revue, 6 (1925) Ochrana osob, zaměstnaných při letadlech a zařízeních, sloužících letectví.
Právník, 62 (1923) O náhradě škody vzniklé za dopravy se zvláštním zřetelem k dopravě poštovní, železnič. a automobil. v Československu
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Antonín Menoušek, Základové nauky o exekuci soudní.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Dr. Emil Ott, Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten nach der neuen Civilprocessordnung.
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Die Executions-Ordnung
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Grundriss des Civilprocessrechtes.
České právo, 11-12 (1929, 1930) O hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové smlouvě