Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 6 (1925). Praha: Ministerstvo sociální péče, 536 s.
Authors: Vážný, František
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 130; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
VÁŽNÝ, František. Několik slov k ochraně autorových (původcových) práv podle dosavadního stavu a podle reformních návrhů.. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1925, svazek/ročník 6, s. 202-208.