Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 73 (1934). Praha: Právnická jednota v Praze, 700 s.
Authors: Miřička, A.
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 62; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
MIŘIČKA, August. K zákonu č. 108/1933 o ochraně cti. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1934, svazek/ročník 73, číslo/sešit 13-14, s. 418-428.