Všehrd. List československých právníků, 9 (1928). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 296 s.
Authors: K. Gerlich

Paul Devinat: L’organisation scientifique du travail en Europe.

Etudes et Documents, série В (conditions économiques), no. 17. Genève 1927. Bureau international du Travail. 8, stran 266 + XII., cena 5 fr. — »Touto knihou přistupuje Mezinárodní úřad práce k řešení nového problému: vědecké organisace práce«, praví v předmluvě A. Thomas. »... Myšlenka tato je dnes moderní, ba, řekněme spíše, je poněkud ve všech zemích na pořadu veřejného mínění. Jest snad tím lépe určena? Pravdou jest, že pod pojmem, od nynějška běžným, vědecké organisace práce či racionalisace průmyslu řada mínění, řada různých seřazení otázek se více méně zmateně klade vedle sebe . . .« — Spisovatel přítomné studie definuje vědeckou organisaci práce jako vědu vztahů různých činitelů výroby a zvláště vztahů mezi člověkem a jeho nástrojem. Účelem jejím jest pak dosáhnouti vrcholu výtěžku rationelním využitím různých činitelů. Věda tato dovede, dík prohloubené znalosti výrobních činitelů, postupně nahrazovati průmyslový empirismus stále přesnějšími zásadami řízení. — Studie probírá celou otázku v pěti kapitolách: počínajíc vznikem celého hnutí a jeho zařízení vyličuje aplikaci v jednotlivých zemích a dochází k závěru, že hnutí pro vědeckou organisaci práce v Evropě má dostatečné základy a že se již do té míry rozvinulo, že přišel vhodný okamžik pro vybudování mezinárodního organismu, této myšlence sloužícího. Tento závěr vyplývá ze zvláštní ankety o tom uspořádané, jejímž zpracováním jest tato publikace. V pěti dodatcích je pak sebrán bohatý materiál k sledované otázce. První jest výňatkem z úvahy o vědecké organisaci práce, podané Mezinár. úřadem práce hospodářské konferenci (srovnej Všehrd VIII., str. 163) a podává předmět a definici vědecké organisace práce. Druhý uvádí podrobně obšírnou bibliografii německou a francouzskou, třetí seznam ústavů pro vědecké řízení práce, jakož i stručné vylíčení vzniku a činnosti šesti nejdůležitějších (též. Masarykovy akademie práce). Čtvrtý dodatek pojednává o aplikaci ve Francii a Německu a o standartisaci, pátý pak obsahuje statut Mezinárodního ústavu pro vědecké řízení práce.
K. Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Paul Devinat: L'organisation scientifique du travail en Europe.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1928, svazek/ročník 9, s. 107-107.