Author Record - Gerlich, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Gerlich *1905 +1944
Právník. Narodil se v Přerově v rodině poštovního úředníka. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po léta působil v soudnictví, což jej přivedlo především k tématice civilního procesu. Na brněnské fakultě se roku 1933 habilitoval, chystané jmenování mimořádným profesorem na této fakultě se vlivem uzavření vysokých škol roku 1939 již neuskutečnilo. Zahynul při bombardování okupovaného Brna letectvem USA roku 1944.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/GERLICH_Karel_5.3.1905-20.11.1944

Articles Overview

Book Article
Všehrd, 15 (1934) Univ. prof. Dr. Václav Hora
Všehrd, 14 (1933) Rudolf Pollak: System des Österreichischen Zivilprozessrechtes mit Einschluss des Exekutionsrechtes.
Všehrd, 13 (1932) Dr. František Štajgr: Důkazní břemeno v civilním soudních sporu
Všehrd, 13 (1932) Dr. Josef Grňa: Prejudicialita v civilním řízení
Všehrd, 13 (1932) Dr. Karl Jadrníček: Die tschechoslovakische Strafgesetzgebung
Všehrd, 13 (1932) Judicium
Všehrd, 13 (1932) Návrh zákona o soudní příslušnosti a civilního řádu soudního
Všehrd, 13 (1932) Prof. dr. Hans Sperl: Lehrbuch der bürgerlichen Rechtspflege
Právník, 71 (1932) Řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.
Právník, 71 (1932) Žaloby určovací.
Všehrd, 12 (1931) Exekuce pro výživné.
Všehrd, 12 (1931) Klein—Schauer—Hermann: Die Zivilprozessordnung und die Jurisdiktionsnorm.
Všehrd, 11 (1930) Dr. A. von Staff: Das Schiedsgerichtsverfahren
Všehrd, 11 (1930) Dr. Ernst Lohsing: Österreichisches Strafprozessrecht
Všehrd, 11 (1930) Dr. Georg Neumann—Dr. Ludwig Lichtblau: Kommentar zur Exekutionsordnung.
Všehrd, 11 (1930) Dr. M. Harnik: Der gerichtliche Ausgleich.
Všehrd, 11 (1930) Dr. Otto Warneyer: Die Zivilprozessordnung
Všehrd, 11 (1930) Judicium
Všehrd, 11 (1930) Prof. dr. Hans Sperl: Lehrbuch der bürgerlichenRechtspflege
Všehrd, 11 (1930) Reformatio in peius v řízení trestním.
Všehrd, 10 (1929) Hmotněprávní účinky podání žaloby. Několik poznámek k novelovanému § 232 c. ř. s.
Všehrd, 10 (1929) Jedenáctá konference práce
Všehrd, 10 (1929) Nové označení soudů
Všehrd, 10 (1929) Zemědělství a právo
Všehrd, 9 (1928) Desátá konference práce
Všehrd, 9 (1928) Dr. C. Chaveau: Les assurances sociales.
Všehrd, 9 (1928) L'Assurance-Maladie obligatoire.
Všehrd, 9 (1928) L'institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales.
Všehrd, 9 (1928) Paul Devinat: L'organisation scientifique du travail en Europe.
Všehrd, 9 (1928) Pracovní soudy v Polsku.
Všehrd, 9 (1928) Rozhodčí komise pracovní v Číně.
Všehrd, 9 (1928) Rozhodčí soudy mzdové podle zákona o stavebním ruchu
Všehrd, 9 (1928) Rozhodčí soudy pracovní v Portugalsku
Všehrd, 9 (1928) Smírčí a rozhodčí rady amerických železničářů
Všehrd, 9 (1928) Smírčí a rozhodčí řízení pracovní v Mexiku a v Australii.
Všehrd, 9 (1928) Výsledky hospodářské konference.
Všehrd, 8 (1927) Hans Kelsen: Základy obecné teorie státní.
Všehrd, 8 (1927) Informations Sociales.
Všehrd, 8 (1927) Italsko-švýcarská úmluva o pojištění proti nezaměstnanosti.
Všehrd, 8 (1927) Kodifikace pracovních zákonů ve Francii.
Všehrd, 8 (1927) Les mouvements migratoires de 1920 à 1924.
Všehrd, 8 (1927) Les méthodes de la statistique des conventions collectives.
Všehrd, 8 (1927) Nejvyšší rada práce v Holandsku.
Všehrd, 8 (1927) Osmihodinová doba pracovní
Všehrd, 8 (1927) Pracovní soudy v Německu.
Všehrd, 8 (1927) Pětidenní pracovní týden.
Všehrd, 8 (1927) Před světovou hospodářskou konferencí.
Všehrd, 8 (1927) Rozhodčí soud pro státní úředníky v Dánsku.