Krofta, Kamil: Stará ústava česká a uherská. Bratislava: Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1931, 84 s. (Přednášky Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, sv. 3).
Authors: Krofta, Kamil
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KROFTA, Kamil. Od patriarchálního absolutismu k počátkům stavovství. Stará ústava česká a uherská. Bratislava: Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1931, s. 12-24.