Rauscher, Rudolf: Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek. Bratislava: Nákladem vlastním, 1934, 159 s.
Authors: Rauscher, Rudolf

Úvodem.


Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě vydávám na opětovné žádosti svých posluchačů. Uveřejňuji ho v systému, v němž konám své přednášky vždy v letním semestru od r. 1927. Protože jde o materiál k přednáškám, zachována jest forma rukopisná. Jsou zde uváděny jen vývojové zásady, podrobnější výklad jednotlivostí jest vyhrazen přednáškám.
Studium posluchačů předpokládá nejen doplňky z přednášek přednášejícího, nýbrž i studium literatury, která se v přednáškách uvádí.
Citace:
RAUSCHER, Rudolf. Úvodem. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek. Bratislava: Nákladem vlastním, 1934, s. 7-7.