Author Record - Rauscher, Rudolf

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Rudolf Rauscher

List of books

Book
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek; 1934; Rauscher, Rudolf Display
Rauscher, O krádeži a loupeži v českém právu zemském (1929); 1929; Rauscher, Rudolf Display
Dědické právo podle českého práva zemského; 1922; Rauscher, Rudolf Display

Articles Overview

Book Article
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 1. Pojem soukromého práva ve stř. Evropě
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 10. Držba na nemovitostech
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 11. Držba desková
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 12. Vlastnictví k nemovitostem
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 13. Nabytí vlastnictví k nemovitostem
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 14. Omezení práva vlastnického
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 15. Právo lenní
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 16. Nájem (právo purkrechtní)
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 17. Reální břemena
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 18. Služebnosti
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 19. Právo retraktu nebo ssutí
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 2. Ráz právního vývoje před recepcí římského práva
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 20. Držba movitostí
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 21. Vlastnictví k movitým věcem
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 22. Přehled vývoje
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 23. Dluh
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 24. Ručení
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 25. Smlouva trhová
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 26. Smlouva o dílo a smlouva služební
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 27. Zápůjčka a půjčka
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 28. Sázka a hra
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 29. Obligace z nedovolených činů
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 3. Recepce římského práva
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 30. Vývojové formy rodiny
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 31. Uzavírání a zánik manželství
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 32. Právní postavení manželů
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 33. Manželské právo majetkové
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 34. Právní postavení dětí manželských
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 35. Právní postavení dětí nemanželských
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 36. Osvojení (adopce) a legitimace
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 37. Poručenství
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 38. Pojem dědického práva
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 39. Posloupnost přirozená
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 4. Přehled pramenů soukr. práva ve stř. Evropě
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 40. Posloupnost v léno, ve fidejkomis a ve statky selské
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 41. Právo odúmrtné
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 42. Posloupnost zvolená
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 5. Osoba přirozená
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 6. Osoba právnická
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 7. Práva osobnostní
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 8. Právní skutečnosti
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) § 9. Věci
Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934) Úvodem
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Les »consules terrae« dans le droit tchéque de 13e et 14e siècle
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Zemští konšelé v českém právu 13. a 14. stol.
Všehrd, 10 (1929) Naše právnické fakulty
Naše právo a stát (1928) Urážka na cti podle českého práva zemského
Všehrd, 8 (1927) Bohumil Baxa: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848.
Všehrd, 8 (1927) Jubileum.
Všehrd, 7 (1926) Ilpaвo coвeтской Pocciи
Všehrd, 7 (1926) Staré Slovensko
Všehrd, 6 (1925) A. Petrov: Národopisná mapa Uher podle úředního lexikonu osad z roku 1773
Všehrd, 6 (1925) Claudius Schwerin: Die Formen der Haussuchung in indogermanischen Rechten
Všehrd, 6 (1925) Prof. Karel Kadlec šedesátníkem
Všehrd, 6 (1925) Prof. Miroslav Stieber šedesátníkem
Všehrd, 6 (1925) Т. В. ВЕРНАДЦКИЙ, Oчеркъ истopiй правa Русскaгo Гoсудaрствa
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Doplněk
Právník, 61 (1922) Polští dvorští úředníci do počátku XIV. století
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Prameny a jich zkratky
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Předmluva
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Úvod
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Část I.
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Část II.
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Část III.
Rauscher, Dědické právo podle českého práva zemského (1922) Část IV.