Warning: The application is currently in its beta version.
Pocta podaná prof. dr. L. Heyrovskému k sedmdesátým narozeninám dne 14. listopadu 1922 jeho ctiteli a žáky. Praha: Bursík a Kohout, 1922, 356 s. (Vyšlo jako zvláštní svazek Sborníku věd právních a státních, 22 (1922)).
Authors: Bušek, Vratislav
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.