Author Record - Dominik, Rudolf

Rudolf Dominik *1889 ✝1951
Pocházel z Boskovic, právo studoval na univerzitě ve Vídni. Působil jako advokát, roku 1919, tedy v době přesunu dosavadních učitelů práva z brněnské techniky na novou právnickou fakultu, se na technice habilitoval. Hned roku 1919 se mu podařilo získat mimořádnou profesuru správního práva na zmíněné Právnické fakultě, kam se z techniky přesunul, roku 1924 pak profesuru řádnou. Byl členem Národní obce fašistické. Za své činy v době okupace byl roku 1947 odsouzen ke dvěma letům vězení.