Author Record - Funk, Vilém

Vilém Funk *1875 ✝1955
Národohospodář, právník a politik. Po studiu na české právnické fakultě v Praze působil na finanční prokuratuře. Roku 1903 se v Praze habilitoval, roku 1909 se stal mimořádným a roku 1912 řádným profesorem na české právnické fakultě. Byl poslancem Říšské rady.