Author Record - Svoboda, Emil

Emil Svoboda *1878 ✝1948
Narodil se roku 1878 v Praze, kde také vystudoval českou právnickou fakultu. Po působení na pražském magistrátě se habilitoval nejprve na české technice a posléze i na české právnické fakultě, aby posléze získal mimořádnou a teprve roku 1919 řádnou profesuru na technice a roku 1924 pak na právnické fakultě, kam přešel. Věnoval se občanskému právu a právní filosofii, významné však bylo i jeho působení coby veřejného intelektuála a esejisty. Zemřel roku 1948.

Articles Overview

Book Article