Author Record - Wenig, Arnošt

Arnošt Wenig *1883 ✝1964
Též Arnošt Wenig-Malovský. Narodil se roku 1883 v Příbrami v rodině učitele. Po studiu na pražské české právnické fakultě působil u soudu a déle jako magistrátní úředník v Praze. Habilitoval se v oboru obchodního práva a roku 1919 byl jmenován mimořádným profesorem, roku 1924 řádným profesorem tohoto oboru na pražské fakultě. Vliv získal rovněž sňatkem s dcerou ministra a lidoveckého politika Josefa Dolanského. Za německé okupace byl činný v odboji a byl vězněn. Po osvobození se vrátil na Právnickou fakultu, kde byl činný do 60. let, působil posléze i na Vysoké škole ekonomické v oboru podnikového práva. Zemřel roku 1964 v Jičíně.