Právní prakse, měsíčník československých právníků , 1 (1936-37). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 320 s.
Authors: Sedláček, Jaromír
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 83; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
SEDLÁČEK, Jaromír. K diskusi o vlivu devalvačního zákona na zlaté doložky. Právní prakse, měsíčník československých právníků . Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 1936-37, svazek/ročník 1, s. 177-177.