Author Record - Sedláček, Jaromír

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jaromír Sedláček

List of books

Book
Reforma manželského práva; 1938; Sedláček, Jaromír Display
Pozemková reforma. Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí; 1922; Sedláček, Jaromír Display

Articles Overview

Book Article
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Legislativní problém majetkového práva manželského
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Legislativní předpoklady úpravy manželského práva
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Manželství a jeho zákonná úprava
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Návrh na úpravu manželského práva
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Osnova superrevisní komise
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Předmluva
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Smluvené majetkové právo manželů
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Zákonné majetkové právo manželů
Sedláček, Reforma manželského práva (1938) Úprava manželství v Československé republice
Právní prakse, 2 (1937-38) Nesprávné názory na promlčení nároku podle § 1042 obč. z.
Právní prakse, 2 (1937-38) Nárok zaměstnanců dle § 1154 b) obč. z. vzhledem k vojenské službě.
Právní prakse, 1 (1936-37) K diskusi o vlivu devalvačního zákona na zlaté doložky
Právník, 71 (1932) Jednatelství bez příkazu
Všehrd, 11 (1930) Collegium doctorum
Naše právo a stát (1928) Ústavní listina a občanský zákoník
Sedláček, Pozemková reforma (1922) Doslov
Sedláček, Pozemková reforma (1922) Předmluva
Sedláček, Pozemková reforma (1922) Studie pátá, O přídělu půdy
Sedláček, Pozemková reforma (1922) Studie třetí, Knihovní právo a ustanovení o záboru a přídělu půdy
Sedláček, Pozemková reforma (1922) Studie čtvrtá, Záměstnanci na zabraném majetku
Právník, 60 (1921) Přejímání státem zabrané půdy dle zákona náhradového.