Všehrd. List československých právníků, 13 (1932). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 352 + VIII s.
Authors: Gerlich, K.

Judicium.

Vierteljahrschrift für die gesamte Zivilrechtspflege. 2. Jahrgang. Hamburg 1929/30, Friederichsen, de Gruyter a Comp., 8°, 379 stran, 24 RM. — Druhý ročník časopisu, o jehož prvním ročníku jsme obšírně referovali (Všehrd 11, str. 163—166), věnuje nejvíce místa pojednáním o osnově procesních zákonů německých, jež podávají Kisch, Gerland, Mendelsohn-Bartholdy, Pollak, Walsmann, Pagenstecher, Lent, Fischer, Kleinfeller, Groh, Grünhut a Volkmar. Z jiných článků vytýká Fraeb některé nesrovnalosti předpisů o řízení za vynucením přísahy vyjevovací a Kisch vzpomíná 50 let německého říšského zákona justičního. Schima v pojednání: Die Vertretung des States vor den bürgerlichen Gerichten, probírá podrobně soudní zastupování eráru v civilních právních věcech, pojem fisku, stát jako soudce a stranu zároveň, ustanovení o příslušnosti podle sídla zastupitelského úřadu, zastupování fisku v Německu, finanční prokuratury rakouské, francouzské ministère public, a vliv francouzského práva na právo německé, různé druhy řízení, v nichž se účastní zástupce státu, a j. Spisovatel příhodně ukazuje na neudržitelnost teorie o nároku na právní ochranu (Rechtsschutzanspruch), dle které má v takových sporech, kde je stranou, stát sám proti sobě nárok na právní ochranu. Galamandrei v pojednání: Das Urteil als Vollstreckungsakt, přeloženém z italštiny Kischem, probírá především nezastupitelnost v plnění záležejícím v projevu vůle, dále povinnost k projevu vůle, jehož obsah jest již určen anebo teprve určen býti má, případy, v nichž zákon připíná účinky chybícího projevu vůle na rozsudek, rozbor vykonatelného aktu jako náhrady za právní prohlášení vůle povinného vůlí soudcovskou a j.
Dr. K. Gerlich.
Zodpovědný redaktor Dr. Karel Novák. — Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 32
Citace:
GERLICH, Karel. Judicium. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1932, svazek/ročník 13, číslo/sešit 7., s. 262-262.