Author Record - Rouček, František

František Rouček *1891 ✝1952
Právník, zabývající se především právní teorií a občanským právem. Po studiu práva v Praze a ve Vídni pracoval v Ministerstvu pro sjednocení zákonů a účastnil se za ně rekodifikačních prací. Tato vlivná pozice mu velmi usnadnila habilitaci, kterou uskutečnil roku 1925 na nově vzniklé fakultě v Bratislavě, kde se pak stal mimořádným (1931) a řádným (1932) profesorem občanského práva. Roku 1933 přešel na stolici do Brna. Po válce vedl Vysokou školu politickou a sociální. Odešel do Etiopie, kde působil jako vládní poradce a kde zemřel na následky zranění, utrpěných při lovu roku 1952 (chybně bývá v některých zdrojích uváděn rok 1967).