Author Record - Hobza, Antonín

Antonín Hobza *1876 ✝1954
Právník, věnující se mezinárodnímu právu a také konfesnímu právu. Působil na zemském výboru, roku 1911 se stal mimořádným profesorem církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přestože se mezinárodním právem zabýval již před válkou, po roce 1918 se těžiště jeho zájmu přesunulo k mezinárodnímu právu ještě výrazněji (krátce působil také na Ministerstvu zahraničních věcí). Byl autorem ve své době významné učebnice tohoto oboru a vydával také časopis věnovaný mezinárodnímu právu. Později se stal zakladatelem první čs. výzkumné instituce, věnované mezinárodnímu právu - Kabinetu mezinárodního práva a byl jmenován akademikem Československé akademie věd.