Author Record - Veselá, Jarmila

Jarmila Veselá *1899 ✝1972
Po studiu na české právnické fakultě v Praze a krátkém působení u soudu a v úřadech působila jako asistentka na Kriminologickém ústavu PF UK. Roku 1928 se habilitovala coby první žena v oboru trestního práva. Během 30. let se stále více přikláněla k obdivu k Hitlerovu režimu v Německu a stala se popularizátorkou jeho eugenických doktrín i nacistického trestního práva. Po uzavření českých vysokých škol působila v České eugenické společnosti, později - jako jediná z českých právníků - byla ochotna působit na německé Právnické fakultě. Po konci okupace to pochopitelně znamenalo konec její kariéry.