Author Record - Skála, Karel

Warning: The application is currently in its beta version.
Karel Skála

List of publications

Studie o veřejném zájmu v právu trestním. Příspěvek k moderní reformě práva trestního; 1919; Skála, Karel
Display

Articles Overview

Book Article