Author Record - Kapras, Jan

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jan Kapras

Articles Overview

Book Article
Právník, 77 (1938) PhDr. a JUDr. Robert Maršan
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Les jugements de Dieu par l’eau et par le feu dans le droit tchéque
Všehrd, 14 (1933) Nadvýroba právníků.
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Soudy boží vodou a ohněm v českém právu
Všehrd, 13 (1932) Jízda na černo
Všehrd, 12 (1931) Dr. Antonín Hobza: Poměr mezi státem a církví.
Právník, 67 (1928) Karel Kadlec
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Zemská zřízení opolsko-ratibořské a těšínské
Právník, 59 (1920) Kabinetní listy z 23. března a 8. dubna 1848
Právník, 59 (1920) Právní dějiny zemí koruny české
Právník, 59 (1920) Český stát v historickém vývoji
Sborník věd právních a státních, 8 (1908) Politické a právní dějiny slovanské
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Dr. R. Bartsch. Eheliches Güterrecht im Erzherzogtum Österreich im sechszehnten Jahrhundert.
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Dąbkowski. Załoga v prawie polskiem średniowiecznem.
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Pozůstatky zemského práva Opavského a Krnovského
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Vrchní poručenství v českém právu.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Schule Lambert, Die Exemtion des Breslauer Bistums.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) A. Černý, Lužice a lužičtí Srbové.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Bouček, A., Staré české válečnictví.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Chytil Karel, Česká koruna královská a koruny panovničí do XVII. stol.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Das aelteste Böhmisch-Kamnitzer-Stadtbuch.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Dierfeld G., Rat und Gemeinde in Breslau vor der preußischen Besitzergreifung.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) E. Bernatzik: Die oesterreichischen Verfassungsgesetze mit Erläuterungen.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) E. Weiss, Zur Geschichte des Realfoliums und des Hauptbuchsystems in Oesterreich.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Feodor Zigel, Slovanské právo.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Fr. Snopek, Akta kardinála Ditrichsteina z let 1619-1635.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Günzel G., Oesterreichische und preußische Städteverwaltung in Schlesien waehrend der Zeit von 1648—1800, dar gestellt am Beispiel der Stadt Striegau.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Hassinger, Hugo, Die Maehrische Pforte nd ihre benachbarten Landschaften.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Hauptmann, Ludmil, Politische Umwälzungen unter den Slowenen vom Ende des sechsten Jahrhunderts bis zur Mittedes neunten.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Houdek, V., Drobnomalby moravských desk zemských.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Jecht, Codex diplomaticus Lusatiae superioris IV. umfassend die
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Jecht, R. Der Oberlausitzer Hussitenkrieg und das Land der Sechsstädte unter Kaiser Sigmund.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Jung K., Das Recht des deutschen Adels im Glatzer Lande nach dem aeltesten Mannengerichtsbuch von 1346 bis 1390.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) K. Chytil, A. Podlaha a K. Vrba, Korunovační klenoty království Českého.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Kniha černá nebo smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Markgraf, Klein Schriften zur Geschichte und Breslaus.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Matuszkiewicz F., Die mittelalterliche Gerichtsverfassung des Fürstenturns Glogau.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Navrátil Bohumil, Jesuité olomoučtí za protireformace.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Novotný, V., České dějiny.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Německé právo.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) O. Balzer, Chronologia najstarszych ksztaltów wsi stowianskiej i polskiej.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Opolsko-Ratibořské robotní řády ze 16. století
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Osídlení Doudlebska
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Q. Kisch, Das Einlager im aelteren Schuldvechte Maehrens.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Q. Kisch, Ueber das Einlager im aelteren böhmischen Schuldvechte.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Slokar, J., Geschichte der oesterreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Veliké privilegium knížetství Opolsko-Ratibořského.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Vojtíšek Václav, O právních rukopisech města Německého Brodu.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Vojtíšek, V., O studiu městských knih českých.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Wendt, Die Breslauer Eingemeindungen.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Zeithammer, Zur Geschichte der böhmischen Ausgleichsversuche (1865 bis 1871).
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Zukal Josef, Slezské konfiskace..
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Čada František, Viktorin Kornel ze Všehrd na pražské universitě.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Černý Frant., Příspěvky k historickému zeměpisu Moravy.
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Černý, Fr., Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým.
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) České právo.