Author Record - Skála, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Skála

List of books

Book
Studie o veřejném zájmu v právu trestním. Příspěvek k moderní reformě práva trestního; 1919; Skála, Karel Display

Articles Overview

Book Article
Právník, 67 (1928) Nekalá soutěž
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Historický vývoj veřejného zájmu
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Konkurence a kolise společných zájmů
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Obsah
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Ohrožení a účast zájmů společných
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Orgán veř. zájmů v řízení trestním
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Pojem veřejného zájmu a přehled látky
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Soukromé zájmy
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Společenské normy
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Vliv veř. zájmu na přípravné řízení
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Vliv zájmový na různé způsoby trestního stíhání
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Výklad zákona trestního
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Zájem státní
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Zájmy sociální
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Zájmy hospodářské
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Zájmy kulturní
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Zásada legalitní či opportunitní?
Skála, Studie o veřejném zájmu v právu trestním (1919) Úvod
České právo, 11-12 (1929, 1930) „Jak vztahuje se zákon o nekalé soutěži na notáře?“