Author Record - Drachovský, Josef

Josef Drachovský *1876 ✝1961
Národohospodář a finanční právník. Pocházel ze Švabína u Zbirohu, kde se narodil v rodině učitele a spisovatele. Po studiu na pražské české právnické fakultě vstoupil do finanční služby. Roku 1902 se habilitoval, později se stal mimořádným (1907) a řádným (1911) profesorem finančního práva. Za okupace se závažným způsobem zapletl do proněmecké činnosti, když přijal vedení významné kolaborantské organizace. Po válce byl odsouzen k trestu osmi měsíců vězení.

Articles Overview

Book Article