Author Record - Drachovský, Josef

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Josef Drachovský *1876 +1961
Národohospodář a finanční právník. Pocházel ze Švabína u Zbirohu, kde se narodil v rodině učitele a spisovatele. Po studiu na pražské české právnické fakultě vstoupil do finanční služby. Roku 1902 se habilitoval, později se stal mimořádným (1907) a řádným (1911) profesorem finančního práva. Za okupace se závažným způsobem zapletl do proněmecké činnosti, když přijal vedení významné kolaborantské organizace. Po válce byl odsouzen k trestu osmi měsíců vězení.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/DRACHOVSK%C3%9D_Josef_31.3.1876-14.2.1961

Articles Overview

Book Article
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Est-il recomandable de confier les décisions en ce qui concerne les délits financiers aux tribunaux réguliers?
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Mají rozhodováním o deliktech finančních býti pověřeny řádné soudy?
Všehrd, 14 (1933) Měnové otázky přítomnosti
Právník, 71 (1932) Církevní právo - se zřetelem k partikulárnímu právu československému.
Právník, 71 (1932) Dvojčíslo 10/11 V. roč. časopisu »Soutěž a tvorba«
Právník, 71 (1932) Dědění chráněných bytů?
Pocta k šedesátým narozeninám Emila Háchy (1932) Osvobození podniků veřejných korporací od zvláštní daně výdělkové
Právník, 71 (1932) Užívací práva všeužitečných podniků elektrisačních se podstatně liší od služebnosti podle práva občanského
Právník, 71 (1932) Československý kompas
Právník, 70 (1931) System der österreichischen Körperschaftssteuer mit Berücksichtung der tschechoslovakien besonderen Erwebsteuer.
Slovník veřejného práva československého, sv. 1 Dávky veřejné
Naše právo a stát (1928) Několik slov k otázce výkladu právního řádu
Právník, 63 (1924) Několik národohospodářských poznámek k návrhu zákona na ochranu úschov a vkladů.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) J. L. Brokeš: Cukerní zákonodárství evropské a cukerní průmysl.
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Principy kontroly státního hospodářství v Rakousku
Sborník věd právních a státních, 3 (1903) Daň rentová. TABULKA
Sborník věd právních a státních, 3 (1903) Politické hospodaření
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Der Haushalt der Städte mit eigenem Statut und einiger anderen Städte in den Jahren 1888-1897
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Zvýšení daně z líhu na základě zákona ze dne 8. července 1901 ř. z., č. 86.
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Über Matrikular- und Quotenbeiträge mit besonderer Rücksicht auf den österreichisch-ungarischen Quotenstreit
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Über die Reform der Budgetirung und Rechnungslegung für das Herzogthum Krain
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Z časopisů.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Das Besitzsteuerproblem in Deutschland und in Frankreich in seiner heutigen Lösung
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Das Rechnungs- und Kontrollswesen des ungarischen Staates
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Das internationale Finanzrecht
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die Steuer- und Gebührenbegünstigungen des Gesetzes über die Gesellschaft m. b. H. für Familien-Gründungen
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die Zölle und Steuern des Deutschen Reiches
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die direkten Staatssteuern im Russland
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die neuen Steuergesetze für das Königreich Ungarn
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) E. Greene Balch: Our Slavic Fellow Citizens (I. a II. r. 1910).
Sborník věd právních a státních, 18 (1918) Finanční věda a finanční právo.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Kompensium über den Dazio Consumo
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Krieg und Wirtschaft. Kriegshefte des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Leitfaden des österreichischen Gebührenrechtes
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Moderní celní politika
Sborník věd právních a státních, 16 (1916) Nové poplatky ze smluv pojišťovacích.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Směneční právo polatkové
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Soustava daní rakouských
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Untersuchungen zur Geschichte des Objektes direkter Steuern
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Zemská hospodářství království a zemí na říšské radě zastoupených