Author Record - Pužman, Josef

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Josef Pužman

Articles Overview

Book Article
Právní prakse, 4 (1939-40) Amnestie daní, poplatků a jiných dávek dle vl. nařízení 192/1939 Sb. z. a n. s hlediska právníka.
Právní prakse, 3 (1938-39) Dr. E. Krautmann
Právní prakse, 3 (1938-39) JUDr. Oldřich Choděra, Výklad k zákonu o soukromých zaměstnancích, Praha 1938.
Právní prakse, 3 (1938-39) O obvodech cennými papíry
Právní prakse, 3 (1938-39) Poplatkový ekvivalent.
Právní prakse, 3 (1938-39) Právní řád v Čechách a na Moravě
Právní prakse, 3 (1938-39) Rolnické právo dědické
Právní prakse, 3 (1938-39) Všeobecné zavedení koncesního systému v živnostech.
Právní prakse, 2 (1937-38) Dr. Bohumil Nýdl: Kompensace v československém civilním právu procesním.
Právní prakse, 2 (1937-38) Dr. Eugen Th. Leicht, Der Eigentumsvorbehalt.
Právní prakse, 2 (1937-38) Dr. Hans Charmatz: Zur Geschichte und Konstruktion der Vertragstypen im Schuldrecht mit besonderer Berücksichtigung der gemischten Verträge
Právní prakse, 2 (1937-38) Hamann-Drábek-Buchtela, Soutěžní právo československé
Právní prakse, 2 (1937-38) Komentář k železničnímu zákonu
Právní prakse, 2 (1937-38) Sedláček-Rouček, Sbírka rozhodnutí vrchních a krajských soudů.
Právní prakse, 1 (1936-37) Komentář k zákonu o přímých daních
Právní prakse, 1 (1936-37) Právní povaha a funkce doložek o obmyšlení v životním kapitálovém pojištění
Právní prakse, 1 (1936-37) Správní trestní právo a řízení v judikatuře nejvyššího soudu
Právní prakse, 1 (1936-37) Zákony o přímých daních československých a o stabilisačních bilancích