Author Record - Kubeš, Vladimír

Vladimír Kubeš *1908 ✝1988
Narodil se roku 1908 v Brně jako syn lékaře. V rodném městě také absolvoval právnickou fakultu. Po soudním působení se na této fakultě rovněž habilitoval a posléze se stal roku 1945 profesorem. Roku 1948 musel fakultu opustit, za pokus o ilegální přechod hranic byl vězněn. Později působil jako podnikový právník a byl činný v národněfrontovní Čs. straně socialistické. Roku 1968 se výrazně zasloužil o obnovu brněnské fakulty, kde také působil. Za normalizace byl nucen ji opustit, přednášel pak pouze v zahraničí.

Articles Overview

Book Article