Author Record - Miřička, August

August Miřička *1863 ✝1946
August Miřička se narodil roku 1863 v Jičíně v rodině státního zástupce. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiu pracoval u soudu a na státním zastupitelství. Habilitoval se pro trestní právo na pražské české fakultě roku 1900. Roku 1905 se stal soudcem vrchního zemského soudu v Praze. Dva roky nato, roku 1907 získal mimořádnou a roku 1909 řádnou profesuru na pražské české právnické fakultě. Významná byla jeho činnost ve 20. letech, kdy se mj. podílel na návrzích nového trestního zákona, zákona o trestním soudnictví nad mládeží, a kdy se mu podařilo také založit na pražské české právnické fakultě Kriminologický ústav. Vedle svých článků a knih se také stal se autorem opakovaně vlastním nákladem vydávaných učebnic. Zemřel roku 1946.

Articles Overview

Book Article