Author Record - Horka, Miloslav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Miloslav Horka

Articles Overview

Book Article
Slovník veřejného práva československého, sv. 5 Výstavy a veletrhy
Právník, 75 (1936) Právní úprava obchodních domů s jednotlivými cenami u nás a v cizině
Všehrd, 16 (1935) Deset let živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
Všehrd, 16 (1935) Rozhlas a právníci
Všehrd, 16 (1935) Zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům
Právník, 72 (1933) Jazyková úprava v právu živnostenském
Všehrd, 14 (1933) Právní úprava t. zv. "obchodních domů s jednotnými cenami."
Všehrd, 14 (1933) Trestní řízení příkazní v právu správním.
Všehrd, 13 (1932) JUDr. Fidelis Schlée: Stavební řád pro Čechy.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Jar. Říha a Dr. Frant. Freudenfeld: Pracovní právo republiky Československé.
Všehrd, 12 (1931) Trestní řízení hornopolicejní.
Všehrd, 12 (1931) Veřejní jednatelé-právníci.
Právník, 70 (1931) Řízení před báňskými úřady a správní řízení.
Všehrd, 11 (1930) Dr. Frant. Freudenfeld: Honební zákon pro Čechy
Všehrd, 11 (1930) Instanční rozhodování autonomních sborů.
Všehrd, 11 (1930) JUDr. Miroslav Schneeberger: Živelní pohromy v zemědělství
Všehrd, 11 (1930) Odvolací lhůty ve správním řízení.
Právník, 69 (1930) Podjatost ve veřejném právu.
Všehrd, 11 (1930) Právo na vysoké škole báňské v Příbrami
Všehrd, 11 (1930) Reforma živnostenského řádu
Právník, 69 (1930) Soukromé právo v českém právu honebním.