Author Record - Kubeš, Vladimír

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Vladimír Kubeš

Articles Overview

Book Article
Právník, 77 (1938) Přednáška profesora Le Balle
Právník, 77 (1938) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty v Praze
Právník, 77 (1938) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty v Praze za rok 1936, podaná na valné hromadě dne 13. května 1937.
Právník, 76 (1937) Dr. Václav Joachim - Dr. Adolf Štafl: Sbírka vzorců podání ve věcech práva správního
Právník, 76 (1937) Zpráva o týdenních schůzích
Právník, 75 (1936) Zpráva o týdenních schůzích
Právník, 75 (1936) Zpráva o týdenních schůzích
Všehrd, 16 (1935) Julius Binder: Bemerkungen zum Methodenstreit in der Privatrechtswissenschaft.
Všehrd, 16 (1935) Konverse cenných papírů v Německu
Všehrd, 16 (1935) Návrh zákona na ochranu rozhlasu před rušením elektrickými zařízeními
Všehrd, 16 (1935) Rozhodnutí nejvyššího soudu spojených států severoamerických o zlaté doložce
Všehrd, 16 (1935) Univ. Prof. Dr. Jaroslav Kallab: Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní.)
Právník, 74 (1935) Z právnické jednoty
Všehrd, 15 (1934) JUDr. a PhDr. Oldřich Koblížek: Donucení ke smlouvě soukromoprávní. Studie socíologicko-právní.
Všehrd, 15 (1934) Revue pro právo kartelů a společností v republice Československé
Všehrd, 15 (1934) Sechster Deutscher Juristentag in der Tchechoslowakien
Právník, 73 (1934) Zpráva o týdenních schůzích
Všehrd, 14 (1933) Dr. Karel Gerlich: Rozhodčí řízení v občanských rozepřích právních
Všehrd, 14 (1933) O osnově občanského zákoníka
Právník, 72 (1933) Podzimní přednáškové období
Všehrd, 14 (1933) Univ. prof. Dr. Ernst Swoboda: Das Privatrecht der Zukunft.
Všehrd, 14 (1933) Univ. prof. Dr. Franz Leonhard: Bürgerliches Recht
Právník, 72 (1933) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty v Praze za rok 1932 (TABULKA K DOPLNĚNÍ)
Právník, 72 (1933) Zpráva o týdenních schůzích
Právník, 72 (1933) Zpráva o týdenních schůzích
Právník, 72 (1933) Zpráva o týdenních schůzích
Právník, 72 (1933) Zpráva o týdenních schůzích
Všehrd, 13 (1932) Kondikce jako žaloby z obohacení v Klangově komentáři.
Všehrd, 13 (1932) Osnova občanského zákoníka
Právník, 71 (1932) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty v Praze za rok 1931, podaná na valné hromadě dne 2. června 1932
Právník, 70 (1931) Na oslavu 1400. výročí Justiniánových Pandekt
Právník, 70 (1931) O osnově nového rumunského obchodního zákona
Právník, 70 (1931) Osnova nového obchodního zákona ve Španělsku
Právník, 70 (1931) V jarním přednáškovém období
Právník, 70 (1931) Z Právnické jednoty v Praze
Právník, 70 (1931) Z Právnické jednoty v Praze
Právník, 70 (1931) Zpráva o schůzi dne 5. listopadu 1931
Právník, 70 (1931) Zpráva o schůzi konané dne 23. dubna 1931
Právník, 70 (1931) Zpráva o schůzi konané dne 7. května 1931
Právník, 70 (1931) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 70 (1931) Zpráva o týdenních schůzích
Všehrd, 8 (1927) Tři sta let od O. Z. Z.