Author Record - Sedláček, Jaromír

Jaromír Sedláček *1885 ✝1945
Narodil se roku 1885 ve Slavkově u Brna, právo vystudoval na české fakultě v Praze. Působil v různých profesích, roku 1917 se habilitoval na brněnské české technice. Nedlouho po založení Masarykovy univerzity přešel na její Právnickou fakultu, kde získal roku 1921 mimořádnou a roku 1925 řádnou profesuru. Vytvořil několik učebnic a spolu s Františkem Roučkem redigoval komentář všeobecného zákoníku občanského, na němž se účastnila řada autorů. Zemřel roku 1945 při náletu.

List of publications

Reforma manželského práva; 1938; Sedláček, Jaromír
Display
Pozemková reforma. Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí; 1922; Sedláček, Jaromír
Display

Articles Overview

Book Article