Author Record - Krčmář, Jan

Jan Krčmář *1877 ✝1950
Narodil se jako syn soudce v Praze. Po absolvování české Právnické fakulty Univerzity Karlovy se na téže fakultě habilitoval a vlivem úmrtí jiných profesorů i rychle získal mimořádnou a posléze řádnou profesuru občanského práva. Vedle tohoto oboru se zabýval také právem mezinárodním. Od akademické činnosti byl někdy odváděn po vzniku republiky politickým angažmá v Československu i v zahraničí a dále byl také hlavním aktérem přípravy osnovy občanského zákoníku. Navzdory těmto rozsáhlým mimouniverzitním aktivitám dokázal vytvořit pro studenty několikadílnou učebnici a být autorem řady článků.

List of publications

Základy přednášek o právu občanském. Právo obligační; 1924; Krčmář, Jan
Display
O smlouvě námezdní dle práva rakouského se zřetelem ku právu římskému I. Čásť úvodní; 1902; Krčmář, Jan
Display
Krčmář, Úvod do mezinárodního práva soukromého. Část 1., propedeutická (1906); Krčmář, Jan
Display

Articles Overview

Book Article