Author Record - Wierer, Rudolf

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Rudolf Wierer

Articles Overview

Book Article
Všehrd, 16 (1935) 700 let od vydání buly "Rex pacificus"
Všehrd, 16 (1935) Dr. Bedřich Vašek: Křesťanská sociologie
Všehrd, 16 (1935) Jaroslav Voska: Litva, klíč k situaci ve východní Evropě
Všehrd, 16 (1935) Max Hussarek zemřel
Všehrd, 16 (1935) Prof. dr. Joh. Schlenz: Geschichte des Propstistiftes St. Stephan in Leitmeritz
Všehrd, 16 (1935) Prof. dr. Singer zemřel
Všehrd, 15 (1934) Dr. Josef Jirásek: Češi, Slováci a Rusko
Všehrd, 15 (1934) František Krejčí: Heglova Filozofie dějin
Všehrd, 15 (1934) Hilaire Belloc: Kardinál Richelieu
Všehrd, 15 (1934) Jan. B. Čapek
Všehrd, 15 (1934) Německý konkordát
Všehrd, 15 (1934) Prof. Dr. Bohumil Baxa šedesátníkem
Všehrd, 14 (1933) ThDr. August Naegle,
Všehrd, 14 (1933) František Michal Bartoš: Husitství a cizina.
Všehrd, 14 (1933) Pietro Bonfante: Instituce římského práva
Všehrd, 14 (1933) S. Jozef Munka: Politické obce a církevní školy
Všehrd, 14 (1933) Stefan Cankov: Pravoslavné křesťanství východní. Jeho podstata a současný stav.
Všehrd, 13 (1932) Bertrand Russel: Manželství a mravnost
Všehrd, 13 (1932) Salvador de Madariaga:
Všehrd, 13 (1932) Vilém Kahl zemřel
Všehrd, 12 (1931) Cimetier Fernand: Les sources du droit ecclésiastique.
Všehrd, 12 (1931) Le Picard: La Communauté de la vie conjugale. Obligation des époux et droit canonique.
Všehrd, 12 (1931) Profesor Génestal mrtev.
Všehrd, 12 (1931) Španělský státní převrat.
Všehrd, 11 (1930) Za profesorem Drem JOSEFEM VACKEM
Všehrd, 10 (1929) Josef Pekař, Žižka a jeho doba.
Všehrd, 10 (1929) K syllabu papeže Pia IX.
Všehrd, 10 (1929) Veškerá moc pochází z lidu.
Všehrd, 10 (1929) Český Časopis Historický
Všehrd, 9 (1928) Úklady o republiku
Všehrd, 9 (1928) Český Časopis Historický, roč. XXXIII., 1927, 2. sešit.
Všehrd, 8 (1927) Jan Opočenský: Kritické poznámky o 28. říjnu 1918.
Všehrd, 8 (1927) Josef Pekař: Žižka a jeho doba.
Všehrd, 8 (1927) Český Časopis Historický.