Procházka, České vodní právo (1925)

Annotation

Důležitá příručka pro oblast vodního práva, napsaná advokátem Bohušem Procházkou (nar. 1888 v Humpolci, zemř. 1936, vystudoval českou právnickou fakultu v Praze v letech 1903-1909). Knihu vydal vlastním nákladem v Sušici.

Description

Contains:

Citace:
PROCHÁZKA, Bohuš. Procházka, České vodní právo (1925).