Author Record - Čakrt, Kazimír

Kazimír Čakrt *1905 ✝1957
Právník, věnující se především finančnímu právu, ale i řadě jiných oblastí. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž se později habilitoval v oblasti finančního práva a působil na Ministerstvu financí. Roku 1949 uzavřel manželství s právničkou a političkou Gertrudou Sekaninovou, roku 1957 spáchal sebevraždu.

Articles Overview

Book Article