Author Record - Kučera, Bohumil

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Bohumil Kučera

Articles Overview

Book Article
Právník, 77 (1938) Mezinárodní spory a jejich kvalifikace.
Slovník veřejného práva československého, sv. 4 Sukcese států
Právník, 76 (1937) Konflikty soudních pravomocí
Právník, 76 (1937) Neutralita a Společnost národů
Právník, 75 (1936) Ottův slovník naučný nové doby.
Právník, 75 (1936) Revise mezinárodních smluv v systému Společnosti národů.
Právník, 74 (1935) Problém územní celistvosti státu a Společnost národů
Všehrd, 15 (1934) Z celého světa právnického a hospodářského
Všehrd, 14 (1933) "Malá dohoda" a její organisace
Všehrd, 12 (1931) Konference pro kodifikaci práva mezinárodního v Haagu a její výsledky.
Právník, 69 (1930) Bryanovy smlouvy a jejich význam pro zdokonalení mezinárodního smírčího řízení.
Právník, 69 (1930) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty za rok 1929
Právník, 69 (1930) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze.
Právník, 69 (1930) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze.
Všehrd, 10 (1929) Exekuce proti vyslanecké budově?
Právník, 68 (1929) Kodifikace práva mezinárodního a soukromého práva mezinárodního v Americe.
Právník, 68 (1929) Postupná kodifikace práva mezinárodního
Právník, 68 (1929) Problém vyvlastnění v právu mezinárodním
Právník, 68 (1929) Přednášky Právnické jednoty v Praze
Právník, 68 (1929) Přednášky Právnické jednoty v Praze v jarním období 1929
Právník, 68 (1929) Přednášky právnické jednoty v Praze v zimním období 1929
Právník, 68 (1929) Valná hromada Právnické jednoty v Praze
Právník, 68 (1929) Výroční zpráva
Právník, 68 (1929) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 68 (1929) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 68 (1929) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Všehrd, 10 (1929) Československý stát v mezinárodním společenství
Všehrd, 9 (1928) Kolem ženevského protokolu.
Všehrd, 9 (1928) Manfredi Siotto-Pintór, La dottrina delľ immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione interna e la recentissima giurisprudenza italiana.
Právník, 67 (1928) O právní ochraně státních příslušníků v cizině
Naše právo a stát (1928) O základních právech států
Právník, 67 (1928) Přednášky Právnické Jednoty v Praze v podzimním období 1928
Právník, 67 (1928) Přednášky právnické jednoty v zimním období 1928
Právník, 67 (1928) Valná hromada Právnické jednoty v Praze
Právník, 67 (1928) Výroční zpráva o činnosti Právnické jednoty za rok 1927 podaní na řádné valné hromadě dne 24. května 1928.
Právník, 67 (1928) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 67 (1928) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 67 (1928) Zpráva o zájezdu Právnické jednoty na Slovensku a o mimořádné schůzi Právnické jednoty v Praze
Všehrd, 8 (1927) Dr. Alfred Verdross: Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft.
Všehrd, 8 (1927) Dr. Ladislav Rašín, Vznik a uznání Československého státu.
Všehrd, 8 (1927) Elisabeth F. Read: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy.
Právník, 66 (1927) Přednášky Právnické jednoty v podzimním období 1927
Právník, 66 (1927) Přednášky Právnické jednoty v zimním období 1927
Právník, 66 (1927) Stálý mezinárodní soud, jeho funkce a význam
Právník, 66 (1927) Valná hromada právnické jednoty v Praze
Právník, 66 (1927) Výroční zpráva
Právník, 66 (1927) Z Právnické jednoty v Praze
Právník, 66 (1927) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 66 (1927) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 65 (1926) Dr. Ladislav Rašín: Vznik a uznání československého státu
Právník, 65 (1926) Mezinárodní právo
Právník, 65 (1926) O jazykovém právu v československé republice
Právník, 65 (1926) Přednášky Právnické jednoty v jarním období 1926
Všehrd, 7 (1926) Soustava Českolovenského práva státního
Právník, 65 (1926) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 65 (1926) Zpráva o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 65 (1926) Časové úvahy vězeňské II.
Všehrd, 6 (1925) Dr. Edvard Beneš a pacifikace světa.
Všehrd, 5 (1924) Angloamerický systém v právu mezinárodním
Všehrd, 5 (1924) K problému práva mezinárodního.
Všehrd, 4 (1923) H. Donnedieu de Vabres, Introduction à ľétude du droit pénal international.