Author Record - Hoetzel, Jiří

Jiří Hoetzel *1874 ✝1961
Právník, zabývající se především správním a státním (ústavním) právem. Roku 1912 se stal mimořádným, roku 1918 řádným profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jako blízký spolupracovník vlivného vůdce agrární strany Antonína Švehly působil jednak na Švehlově, resp. agrárníky drženém, Ministerstvu vnitra (odborový přednosta), jednak se stal Švehlovým vlivem hlavním autorem osnovy ústavní listiny, přijaté roku 1920 a zasahoval do řady jiných legislativních aktivit své doby. Byl redaktorem Správního obzoru, později pak redaktorem Sborníku věd právních a státních. V akademickém roce 1925/26 zastával na fakultě úřad děkana. Ve 30. letech vydal vlivnou učebnici správního práva.

List of publications

Hoetzel, Soudní kontroly veřejné správy (1926); Hoetzel, Jiří
Display

Articles Overview

Book Article