Sociální revue, 8 (1927)

Annotation

Časopis Sociální revue byla významným odborným periodikem zaměřeným na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vydávalo jej Ministerstvo sociální péče, přičemž byl jednak pojat jako časopis Sociálního ústavu republiky československé, jednak jako věstník ministerstva. Zvláště ve druhé polovině 20. let a ve 30. letech byl časopis velmi pečlivě redakčně veden a náležel mezi přední časopisy zaměřené na právní praxi.

Description

Rok vydání
1927
Rok vydání
8
Nakladatel
Ministerstvo sociální péče
Úplný název dokumentu
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče
Počet stran
570 s.
Místo vydání
Praha

Contains:

Citace:
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1927.