Literature - Samostatné spisy

List of publications:

O staročeském právě dědickém a královském právě odúmrtném na statcích svobodných v Čechách a na Moravě; 1894; Kalousek, Josef
O smlouvě námezdní dle práva rakouského se zřetelem ku právu římskému I. Čásť úvodní; 1902; Krčmář, Jan
Studie o veřejném zájmu v právu trestním. Příspěvek k moderní reformě práva trestního; 1919; Skála, Karel
Dědické právo podle českého práva zemského; 1922; Rauscher, Rudolf
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky; 1922; Stieber, Miloslav
Pozemková reforma. Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí; 1922; Sedláček, Jaromír
Základy přednášek o právu občanském. Právo obligační; 1924; Krčmář, Jan
O ústrojí a příslušnosti soudů; 1926; Vážný, František
Vznik a uznání československého státu; 1926; Rašín, Ladislav
Rauscher, O krádeži a loupeži v českém právu zemském (1929); 1929; Rauscher, Rudolf
Stará ústava česká a uherská; 1931; Krofta, Kamil
Nejdůležitější praktické případy nekalé soutěže; 1934; Buchtela, Rudolf
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek; 1934; Rauscher, Rudolf
Poslední pořízení; 1935; Hartmann, Antonín
Národnostní autonomie v Československu?; 1938; Sobota, Emil
Reforma manželského práva; 1938; Sedláček, Jaromír
Štajgr, Právo a skutečnosti v civilněprocesním revisním řízení (1933); Štajgr, František
Procházka, Žalobní důvod (1932); Procházka, Adolf
Weyr, Teorie práva (1936); Weyr, František
Hobza, Autonomie náboženských svazů v moderním státě (1910); Hobza, Antonín
Krejčí, Problém právního postavení hlavy státu v demokracii (1935); Krejčí, František
Merkl, Obecné právo správní. Díl druhý (1932); Merkl, Adolf
Ráliš, Delikty proti cti na venkově (1929); Ráliš, Antonín
Krejčí, Promulgace zákonů (1926); Krejčí, František
Peška, Přímé zákonodárství (1929); Peška, Zdeněk
Šaman, Příručka horního práva (1936); Šaman, František
Nýdl, Kompensace v československém civilním právu procesním (1937); Nýdl, Bohumil
Skála, Trestní soudnictví na Slovensku (1920); Skála, František
Dominik, O zastavení práv z vynálezu (1918)
Solnař, Neurčité odsouzení (1925); Solnař, Vladimír
Procházka, České vodní právo (1925); Procházka, Bohuš
Koblížek, Kolektivní smlouva pracovní (1937); Koblížek, Oldřich
Hoetzel, Soudní kontroly veřejné správy (1926); Hoetzel, Jiří
Rouček, Podmínky osvojení podle práva československého (1928); Rouček, František
Hora, Exekuční právo (1938); Hora, Václav
Merkl, Obecné právo správní. Díl první (1931); Merkl, Adolf
Hrdina, Vodní koncese (1921); Hrdina, Josef
Krčmář, Úvod do mezinárodního práva soukromého. Část 1., propedeutická (1906); Krčmář, Jan