Zprávy Právnické jednoty moravské, 17 (1908)

Annotation

Nerozsáhlý časopis vydávaný Právnickou jednotou moravskou v Brně, přinášející čánky z právní praxe i odborné studie především moravských autorů. Po roce 1918 byl časopis přeměněn na list zaměřený vědecky a vycházel pod novým názvem Časopis pro vědu právní a státní.

Description

Rok vydání
1908
Svazek/ročník
17
Nakladatel
Nákladem Právnické jednoty moravské
Místo vydání
Brno
Úplný název dokumentu
Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně
Počet stran
306 s.

Contains:

Citace:
Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1908, svazek/ročník 17.