Slovník veřejného práva československého, sv. 2

Annotation

Československá právní encyklopedie, vyšlá v letech 1929 až 1948 v pěti svazcích, věnovaná především oblastem ústavního (státního) práva, státovědy, správního práva a mezinárodního práva. Slovník byl psán množstvím autorů a pořádán postupně se proměňujícím redakčním kruhem. Přestože je kvalitativní úroveň jeho statí různorodá, jednalo se o ve své době a v československých souvislostech o významné dílo.

Description

Rok vydání
1929
Nakladatel
Nakladatelství Polygrafia – Rudolf M. Rohrer
Místo vydání
Brno
Počet stran
1202 s.
Úplný název dokumentu
Slovník veřejného práva Československého, svazek II. I až O

Contains:

Citace:
Slovník veřejného práva Československého, svazek II. I až O. Brno: Nakladatelství Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929.