České právo, 11-12 (1929, 1930)

Warning: The application is currently in its beta version.

Annotation

Nerozsáhlý právní časopis orientovaný na praxi a přinášející zpravidla pouze krátké články. Byl vydáván Spolkem notářů československých coby nástroj k prosazování skupinových zájmů jeho členů.

Description

Nakladatel
Spolek notářů československých
Místo vydání
Praha
Úplný název dokumentu
České právo. Časopis Spolku notářů československých

Contains: