Všeobecný slovník právní, sv. 1

Annotation

Česká právní encyklopedie, vyšlá v letech 1896 až 1899 v pěti svazcích, uspořádaná a psaná Františkem Xaverem Veselým. Jednalo se o užitečnou příručku pro praxi, kompilující podstatné informace.

Description

Autor
Počet stran
640 s.
Rok vydání
1896
Svazek/ročník
1
Nakladatel
Nákladem vlastním
Místo vydání
Praha
Úplný název dokumentu
Všeobecný slovník právní. Díl první. Accessio - Jistota žalobní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české

Contains:

Citace:
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl první. Accessio - Jistota žalobní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české. Praha: Nákladem vlastním, 1896, svazek/ročník 1.